21:30 15/6/2024
  Red Bull Bragantino SP
  EC Juventude RS
1 1
1 0
3 4
1st
1 1
2nd
1 0
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.