19:00 16/6/2024
  EC Vitoria BA
  SC Internacional RS
4 2
0 0
1 5
1st
1 0
2nd
1 1
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.