23:00 13/6/2024
  CR Flamengo RJ
  Gremio FB Porto Alegrense RS
4 6
0 0
2 4
1st
1 0
2nd
1 1
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.