0:30 14/6/2024
  EC Bahia BA
  Fortaleza EC CE
5 9
0 0
5 0
1st
0 0
2nd
1 0
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.