22:00 13/6/2024
  Cruzeiro EC MG
  Cuiaba Esporte Clube MT
6 4
0 0
3 2
1st
1 0
2nd
1 1
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.