23:00 13/6/2024
  SC Internacional RS
  Sao Paulo FC SP
5 3
0 0
5 4
1st
0 0
2nd
0 0
0
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.