0:30 14/6/2024
  SE Palmeiras SP
  CR Vasco da Gama RJ
10 6
0 0
1 2
1st
1 0
2nd
1 0
2
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.