15:00 12/2/2022
  Birmingham City
  Luton Town
0 7
0 0
0 1
1st
1 0
2nd
2 0
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.