19:45 28/2/2024
  Nottingham Forest
  Manchester United FC
5 5
0 0
0 1
1st
0 0
2nd
0 1
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.