20:00 28/2/2024
  Liverpool
  Southampton FC
7 8
0 0
0 1
1st
1 0
2nd
2 0
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.