19:30 28/2/2024
  Chelsea FC
  Leeds United
5 4
0 0
3 1
1st
2 1
2nd
1 1
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.