14:00 13/2/2022
  Newcastle United FC
  Aston Villa FC
3 6
0 0
3 4
1st
1 0
2nd
0 0
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.