12:30 12/2/2022
  Manchester United FC
  Southampton FC
1 4
0 0
4 0
1st
1 0
2nd
0 1
1
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.