15:00 12/2/2022
  Everton FC
  Leeds United
5 3
0 0
1 1
1st
2 0
2nd
1 0
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.