14:00 23/4/2022
  Norwich City FC
  Newcastle United FC
2 3
0 0
0 2
1st
0 2
2nd
0 1
0
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.