14:00 13/8/2022
  Arsenal FC
  Leicester City FC
6 2
0 0
1 1
1st
2 0
2nd
2 2
4
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.