14:00 13/8/2022
  Manchester City FC
  AFC Bournemouth
11 1
0 0
0 3
1st
3 0
2nd
1 0
4
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.