15:30 14/8/2022
  Chelsea FC
  Tottenham Hotspur FC
8 5
0 0
3 0
1st
1 0
2nd
1 2
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.