15:00 2/3/2024
  Newcastle United FC
  Wolverhampton Wanderers FC
3 5
0 0
0 1
1st
2 0
2nd
1 0
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.