15:30 3/3/2024
  Manchester City FC
  Manchester United FC
15 2
0 0
0 1
1st
0 1
2nd
3 0
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.