15:00 9/3/2024
  AFC Bournemouth
  Sheffield United FC
10 3
0 0
3 4
1st
0 1
2nd
2 1
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.