12:30 9/3/2024
  Manchester United FC
  Everton FC
5 8
0 0
1 2
1st
2 0
2nd
0 0
2
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.