14:00 10/3/2024
  West Ham United FC
  Burnley FC
4 3
0 0
2 4
1st
0 2
2nd
2 0
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.