20:00 11/3/2024
  Chelsea FC
  Newcastle United FC
0 4
0 0
3 1
1st
1 1
2nd
2 1
3
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.