15:45 10/3/2024
  Liverpool
  Manchester City FC
7 4
0 0
0 3
1st
0 1
2nd
1 0
1
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.