17:30 9/3/2024
  Arsenal FC
  Brentford FC
10 4
0 0
2 4
1st
1 1
2nd
1 0
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.