13:00 10/3/2024
  Aston Villa FC
  Tottenham Hotspur FC
6 4
1 0
0 2
1st
0 0
2nd
0 4
0
4
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.