19:00 27/4/2024
  Aston Villa FC
  Chelsea FC
2 4
0 0
3 3
1st
2 0
2nd
0 2
2
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.