14:00 27/4/2024
  Fulham FC
  Crystal Palace FC
5 9
0 0
0 2
1st
0 0
2nd
1 1
1
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.