14:00 27/4/2024
  Newcastle United FC
  Sheffield United FC
4 5
0 0
0 0
1st
1 1
2nd
4 0
5
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.