13:00 28/4/2024
  Tottenham Hotspur FC
  Arsenal FC
8 6
0 0
2 1
1st
0 3
2nd
2 0
2
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.