20:00 28/2/2024
  FC Rouen
  Valenciennes FC
4 3
0 0
4 2
1st
0 1
2nd
1 0
3rd
0 0
4th
2 4
3
5
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.