14:00 22/4/2022
  Sydney FC
  Yokohama FM
5 6
0 0
1 3
1st
0 0
2nd
0 1
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.