16:30 12/2/2022
  Chelsea FC
  SE Palmeiras SP
7 3
0 1
1 3
1st
0 0
2nd
1 1
3rd
1 0
2
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.