22:00 29/2/2024
  CD El Nacional
  Sportivo Trinidense
6 7
0 0
3 8
1st
0 0
2nd
0 1
0
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.