0:30 29/2/2024
  Botafogo FR RJ
  Club Aurora
0 3
0 0
2 5
1st
3 0
2nd
3 0
6
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.