20:00 5/3/2024
  Real Sociedad
  Paris Saint-Germain FC
6 4
0 0
2 3
1st
0 1
2nd
1 1
1
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.