20:00 13/3/2024
  Atlético Madrid
  FC Inter Milano
5 1
0 0
2 3
1st
1 1
2nd
1 0
3rd
0 0
4th
3 2
5
3
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.