20:00 5/3/2024
  FC Bayern Munich
  SS Lazio
6 3
0 0
0 3
1st
2 0
2nd
1 0
3
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.