20:00 6/3/2024
  Manchester City FC
  FC Copenhagen
4 4
0 0
0 2
1st
3 1
2nd
0 0
3
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.