20:00 6/3/2024
  Real Madrid
  RB Leipzig
3 8
0 0
3 3
1st
0 0
2nd
1 1
1
1
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.