19:00 17/4/2024
  FC Bayern Munich
  Arsenal FC
8 3
0 0
2 2
1st
0 0
2nd
1 0
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.