19:00 16/4/2024
  Borussia Dortmund
  Atlético Madrid
6 2
0 0
1 2
1st
2 0
2nd
2 2
4
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.