19:00 17/4/2024
  Manchester City FC
  Real Madrid
18 1
0 0
3 2
1st
0 1
2nd
1 0
3rd
0 0
4th
3 4
4
5
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.