17:45 7/3/2024
  AC Sparta Prague
  Liverpool
5 3
0 0
2 0
1st
0 3
2nd
1 2
1
5
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.