20:00 7/3/2024
  SC Freiburg
  West Ham United FC
4 4
0 0
2 1
1st
0 0
2nd
1 0
1
0
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.