20:00 7/3/2024
  AC Milan
  SK Slavia Praha
8 4
0 1
2 0
1st
3 1
2nd
1 1
4
2
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.