13:00 15/6/2024
  Hungary
  Thụy Sỹ
2 6
0 0
2 2
1st
0 2
2nd
1 1
1
3
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.