19:00 15/6/2024
  Ý
  Albania
5 3
0 0
2 2
1st
2 1
2nd
0 0
2
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.