19:00 17/6/2024
  Áo
  Pháp
6 2
0 0
5 2
1st
0 1
2nd
0 0
0
1
⚠️ Tất cả các loại cược áp dụng cho kết quả sau 90 phút + thời gian bù giờ của trọng tài trừ khi có quy định khác. Đọc thêm.
Không Có Trận Đấu Khả Dụng.